Отец: Гоша (РКФ 1298284)

Мать: Нива Голд Чечевичка (РКФ 1900284)


В помете 2 щенка - 2 кобеля коричнево-подпалого окраса.


Питомник "Маришери". РФ, Москва.

+7. 903. 664.07.65

1535408@mail.ru